Type  
A type 10평 단층구조
B type 12평 + 3평 복층구조 (2층 층고가 낮음)
C type 10평 + 3평 복층구조 (2층 층고가 낮음)
D type 14평 단층구조 (2층에 위치 세미나실겸용)
 
 
   
가격문의: 033 378 3008 (홍대현)